Kelan lääkekorvaukset

Kela korvaa sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden kustannuksia enintään 3 kuukauden hoitoajaksi kerrallaan. Korvaus voidaan maksaa valmisteista, jotka Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt korvattaviksi.

Lääkekorvauksen saa yleensä suorakorvauksena apteekissa. Apteekki tarkistaa asiakkaan oikeuden korvaukseen sähköisesti Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Kysely tehdään jokaisen reseptilääkeoston yhteydessä osana lääkemääräyksen toimittamista. Tätä varten asiakkaalla tulee olla mukanaan kela-kortti tai henkilötodistus.

Jos lääkäri on määrännyt lääkevaihdon piiriin kuuluvan viitehintaa kalliimman lääkkeen, apteekissa ehdotetaan sen vaihtamista vastaavaan, mutta korkeintaan viitehintaiseen lääkkeeseen. Mikäli asiakas vaihtaa lääkkeen, hän saa korvauksen lääkkeen koko hinnasta. Ellei lääkevaihtoa tehdä, lasketaan lääkekorvaus viitehinnan perusteella ja asiakas maksaa viitehinnan ylittävän osuuden itse. Tämä lisäkustannus ei kerrytä vuotuista omavastuuta. Viitehinnalla tarkoitetaan korkeinta hintaa, jonka perusteella lääkekorvaus maksetaan.

Korvausprosentit

Korvausluokka Korvaus Omavastuu
Peruskorvaus 40% 50€ alkuomavastuun jälkeen 0€ /ostokerta
Alempi erityiskorvaus 65% 50€ alkuomavastuun jälkeen 0€ /ostokerta
Ylempi erityiskorvaus 100% 50€ alkuomavastuunjälkeen 4,50€ /resepti

Alkuomavastuu

Reseptilääkkeet maksetaan kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen asti. Lääkkeistä saa Kelan korvausta vasta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen ja se kerryttää vuosiomavastuuta eli lääkekattoa. Vuonna 2019 alkuomavastuu on 50 euroa.

Ei koske alle 18-vuotiaita: alkuomavastuuta sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 18 vuotta.

Apteekissa ja Kelassa on ajantasainen tieto henkilön alkuomavastuun määrästä (summa näkyy myös apteekin kuitissa).

Vuosiomavastuu

Suurista lääkekustannuksista voi saada lisäkorvauksen. Korvattujen lääkkeiden vuosiomavastuu (= lääkekatto) on 572,00 € vuonna 2019. Omavastuuosuuden täytyttyä maksetaan jokaisesta korvattavasta lääkkeestä 2,50 €.

Lisätietoa lääkkeeiden korvauksista voi kysyä apteekista tai hakea oheisen linkin kautta: www.kela.fi/sairastaminen