Koneellinen annosjakelu

Apteekki tarjoaa koneellista annosjakelupalvelua kaikille asiakkailleen.

Koneellinen lääkejakelu lisää potilasturvallisuutta. Ennen palvelun aloittamista tarkistamme kokonaislääkityksen yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Mahdolliset haitalliset yhteisvaikutukset voidaan seuloa pois lääkityksestä, samoin päällekkäiset ja tarpeettomat lääkkeet.

Asiakas saa kerralla kahden viikon ajaksi tarvitsemansa lääkkeet annospusseissa, jotka pakataan koneellisesti. Konejakelu on hygieenisempää ja virheettömämpää kuin käsin jakelu dosetteihin. Asiakas maksaa vain käyttämistään lääkkeistä. Koska lääkkeet hankitaan kahden viikon erissä, lääkehoidon muuttuessa asiakkaalle ei jää suuria määriä ylimääräisiä lääkkeitä.

Palvelu on asiakkaalle maksullinen. Kela korvaa osan maksusta asiakkaalle tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Lisätietoa apteekista.