Reseptit

Reseptien suoratoimitus

Reseptien suoratoimituspisteet tarjoavat yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä apteekkiasiointiin.

Farmaseutti tai proviisori palvelee asiakkaan reseptien toimituksen alusta loppuun ja auttaa myös muiden tuotteiden valinnassa. Asiakkaalla on mahdollisuus rauhassa keskustella ja kysellä lääkitykseen liittyvistä asioista.

Varmistamme aina lääkkeen toimituksen yhteydessä, että asiakas on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Reseptien uusiminen

Lääkemääräys on voimassa pääsääntöisesti 2 vuotta sen kirjoittamis- tai uusimispäivästä.

Sähköisen reseptin uudistamispyyntö voidaan lähettää apteekista hoitoyksikköön, missä se ohjataan uusivalle lääkärille. Kaikkia reseptejä ei kuitenkaan aina uusita, esim. silloin, jos lääkärillä käynti on sairauden seurannan kannalta tarpeellista. Vastaus uusinnasta tulee Kanta-palveluista potilaalle tekstiviestinä, mikäli numero on kirjattu uusimispyyntöön.

Lääkkeiden yhteisvaikutuksen tarkistaminen

Lääkkeillä voi olla keskenään haitallisia yhteisvaikutuksia. Jos haluat varmistaa asian oman lääkityksesi osalta, voimme tarkistaa lääkkeiden yhteensopivuuden apteekissa.

Sähköinen resepti = eResepti

Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan keskitettyyn tietokantaan ( Reseptikeskus ), jota Kela ylläpitää. Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksessa olevat tiedot ovat vain hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekeissa farmaseuttien ja proviisorien (sekä näiden alojen opiskelijoiden) käytettävissä. Tietojen katsomiseen pitää aina pyytää potilaan lupa.

Sähköisen reseptin etuja ovat mm.: lääkkeet voi kaikissa tapauksissa ostaa mistä tahansa Suomen apteekista, eikä sähköinen resepti voi kadota, kuten paperiresepteille usein käy. Reseptin uudistamispyynnön voi lähettää apteekista suoraan lääkkeen määränneelle hoitoyksikölle. Suuri etu on myös se, että potilaan kokonaislääkitys voidaan tarkistaa lääkärin tai apteekin toimesta, jolloin mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteisvaikutukset huomataan helpommin. Paperireseptiä käytetään enää vain tietyissä poikkeustilanteissa; apteekki muuntaa paperireseptin sähköiseksi.