Työpaikkana

Rantasalmen apteekissa työskentelee lääkealan ammattilaisia:

Apteekkari johtaa apteekkia, vastaa sen taloudesta ja toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Apteekkari ylläpitää apteekin yhteiskuntasuhteita ja yhteyksiä muuhun terveydenhuoltoon. Apteekkari on koulutukseltaan proviisori.

Proviisori vastaa työnjohdollisista tehtävistä, henkilökunnan koulutuksesta ja laadunvalvonnasta. Hän on myös mukana asiakaspalvelussa ja vastaa sen sujuvuudesta. Proviisori toimii apteekin hoitajana apteekkarin poissaollessa.

Farmaseutti toimii asiakaspalvelussa ja varmistaa, että asiakas osaa lääkkeensä oikean ja turvallisen käytön.  Mikäli lääkäri on määrännyt potilaalle apteekissa valmistettavan lääkevalmisteen, farmaseutti valmistaa sen.

Kosmetologi antaa opastusta ihonhoitoon liittyvissä asioissa ja auttaa asiakkaita näiden omalle ihotyypille sopivien tuotteiden valinnassa.

Lääketeknikko/Tekninen työntekijä hoitaa apteekin teknisiä ja tukitehtäviä, kuten tilauksia, varaston valvontaa ja laskutusta. Tämän lisäksi tekninen työntekijä toimii asiakaspalvelussa avustavana henkilönä.