Palvelut

Tervetuloa asioimaan Rantasalmen apteekkiin!

Lääkehaku

Voit tarkistaa lääkkeidesi saatavuustilanteen apteekista osoitteessa: https://www.apteekki.fi/

Lääkejätteiden vastaanotto

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättä jääneitä lääkkeitä.
Apteekkiin tuodut lääkejätteet toimitetaan Fortumin lääkejätteiden käsittelylaitokseen Riihimäelle, jossa ne poltetaan. Samalla syntyy sähköä ja kaukolämpöä.

Mitä tehdä lääkejätteelle?

Palauta lääkejäte näin:

Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä muovipussissa.

Poista tabletit ja kapselit pahvipakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa läpipainopakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.

Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.

Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.

lääkekaappi apteekissa
Lääkejätepussi laitetaan apteekin tuulikaapissa olevaan lääkejätekaappiin tai annetaan apteekin henkilökunnalle.

Elohopeakuumemittarit sekä jodia tai sytostaatteja sisältävät lääkkeet lajitellaan erikseen omiin pusseihinsa ja palautetaan apteekin henkilökunnalle. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.

Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä.

Itsehoito

Itsehoitotuotteita voi ostaa apteekista ilman reseptiä. Itsehoitoon tarkoitetut lääkkeet sopivat tilapäisten ja lievien oireiden lyhytaikaiseen hoitoon. Jos oireet eivät helpota tai pahenevat hoidosta huolimatta, on syytä mennä lääkärin vastaanotolle.

Farmaseuttinen henkilökuntamme neuvoo itsehoitoon liittyvissä asioissa ja opastaa sopivan itsehoitolääkkeen valinnassa. Tuotevalikoimastamme löytyvät itsehoitoon käytettävien lääkkeiden lisäksi ravintolisiä, yleisesti tarvittavia haavan- ja ihonhoitotuotteita, keskeisiä rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Kelan lääkekorvaukset

Kela korvaa sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden kustannuksia enintään              3 kuukauden hoitoajaksi kerrallaan. Korvaus voidaan maksaa valmisteista, jotka Lääkkeiden hintalautakunta ( HILA ) on hyväksynyt korvattaviksi.

Lääkekorvauksen saa yleensä suorakorvauksena apteekissa. Apteekki tarkistaa asiakkaan oikeuden korvaukseen sähköisesti Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Kysely tehdään jokaisen reseptilääkeoston yhteydessä osana lääkemääräyksen toimittamista. Tätä varten asiakkaalla tulee olla mukanaan kela-kortti tai henkilötodistus.

Jos lääkäri on määrännyt lääkevaihdon piiriin kuuluvan viitehintaa kalliimman lääkkeen, apteekissa ehdotetaan sen vaihtamista vastaavaan, mutta korkeintaan viitehintaiseen lääkkeeseen. Mikäli asiakas vaihtaa lääkkeen, hän saa korvauksen lääkkeen koko hinnasta. Ellei lääkevaihtoa tehdä, lasketaan lääkekorvaus viitehinnan perusteella ja asiakas maksaa viitehinnan ylittävän osuuden. Tämä lisäkustannus ei kerrytä vuotuista omavastuuta. Viitehinnalla tarkoitetaan korkeinta hintaa, jonka perusteella lääkekorvaus maksetaan.

Korvausprosentit

Korvausluokka

Korvaus

Omavastuu

Peruskorvaus

40%

50€ alkuomavastuun jälkeen 0€ /ostokerta

Alempi erityiskorvaus

65%

50€ alkuomavastuun jälkeen 0€ /ostokerta

Ylempi erityiskorvaus

100%

50€ alkuomavastuunjälkeen 4,50€ /resepti

Alkuomavastuu

Reseptilääkkeet maksetaan kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen asti. Lääkkeistä saa kelakorvausta vasta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen ja se kerryttää vuosiomavastuuta eli lääkekattoa. Vuonna 2021 alkuomavastuu on 50 euroa.

Alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita: sitä sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.

Apteekissa ja Kelassa on ajantasainen tieto henkilön alkuomavastuun määrästä sekä vuosiomavastuukertymästä.  

Vuosiomavastuu

Suurista lääkekustannuksista voi saada lisäkorvausta. Korvattujen lääkkeiden vuosiomavastuu (= lääkekatto) on 579,78 € vuonna 2021. Omavastuuosuuden täytyttyä maksetaan jokaisesta korvattavasta lääkkeestä 2,50 €. Apteekissa on ajantasainen tieto asiakkaan vuosiomavastuukertymästä ja lisäkorvausta voidaan antaa heti vuosiomavastuun tullessa täyteen.  

Lisätietoa lääkkeeiden korvauksista voi kysyä apteekista tai hakea oheisen linkin kautta: www.kela.fi/sairastaminen

Lääkevaihto

Reseptilääke voidaan halutessasi vaihtaa apteekissa edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen, jos lääke kuuluu Fimean vaihdettavien lääkevalmisteiden luetteloon, eikä lääkäri ole kieltänyt vaihtoa.

Mikäli reseptilääkkeesi on vaihdettavissa, henkilökuntamme ehdottaa lääkevaihtoa.

1.4.2009 alkaen viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkkeiden Kela-korvaus lasketaan viitehinnasta, mikäli lääkkeen hinta on viitehintaa kalliimpi.

Reseptien suoratoimitus

Reseptien suoratoimituspisteet tarjoavat yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä apteekkiasiointiin.

Farmaseutti tai proviisori palvelee asiakkaan reseptien toimituksen alusta loppuun ja auttaa myös muiden tuotteiden valinnassa. Asiakkaalla on mahdollisuus rauhassa keskustella ja kysellä lääkitykseen liittyvistä asioista.

Varmistamme aina lääkkeen toimituksen yhteydessä, että asiakas on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Reseptien uusiminen

Lääkemääräys on voimassa pääsääntöisesti 2 vuotta sen kirjoittamis- tai uusimispäivästä.

Sähköisen reseptin uudistamispyyntö voidaan lähettää apteekista hoitoyksikköön, missä se ohjataan uusivalle lääkärille. Kaikkia reseptejä ei kuitenkaan aina uusita, esim. silloin, jos lääkärillä käynti on sairauden seurannan kannalta tarpeellista. Vastaus uusinnasta tulee Kanta-palveluista potilaalle tekstiviestinä, mikäli numero on kirjattu uusimispyyntöön.

Lääkkeiden yhteisvaikutuksen tarkistaminen

Lääkkeillä voi olla keskenään haitallisia yhteisvaikutuksia. Jos haluat varmistaa asian oman lääkityksesi osalta, voimme tarkistaa lääkkeiden yhteensopivuuden apteekissa.

Sähköinen resepti | eResepti

Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan keskitettyyn tietokantaan ( Reseptikeskus ), jota Kela ylläpitää. Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksessa olevat tiedot ovat vain hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekeissa farmaseuttien ja proviisorien (sekä näiden alojen opiskelijoiden) käytettävissä. Tietojen katsomiseen pitää aina pyytää potilaan lupa.

Sähköisen reseptin etuja ovat mm.: lääkkeet voi kaikissa tapauksissa ostaa mistä tahansa Suomen apteekista, eikä resepti voi kadota. Reseptin uudistamispyynnön voi lähettää apteekista suoraan lääkkeen määränneelle hoitoyksikölle. Suuri etu on myös se, että potilaan kokonaislääkitys voidaan tarkistaa lääkärin tai apteekin toimesta, jolloin mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteisvaikutukset huomataan helpommin. Paperireseptiä käytetään enää vain tietyissä poikkeustilanteissa; apteekki muuntaa paperireseptin sähköiseksi. Sähköinen lääkemääräys ei koske eläinlääkkeitä. 

Sotaveteraanialennus

Sotaveteraaneille myönnetään lakisääteisesti kymmenen prosentin alennus peruskorvattavista ja ei-korvattavista reseptilääkkeistä sekä itsehoitolääkkeistä. Alennus myönnetään myös ravintolisistä ja vapaan kaupan tuotteista. 

Alennuksen saa esittämällä Kela-kortin, jossa on rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnus (R), tai muutoin osoittamalla olevansa sotaveteraani (esim. todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta).

Apteekin palvelupiste Järvisydämessä

Rantasalmen apteekilla on myös palvelupiste Hotel & Spa Resort Järvisydämessä. Palvelupiste sijaitsee Piikatytön putiikissa hotellin vastaanoton yhteydessä ja se on avoinna aina kun vastaanotto on avoinna.

Tervetuloa!

Hotel & Spa Resort Järvisydän
Porosalmentie 313, Rantasalmi

Lue lisää Järvisydämestä

Palveluhinnasto

Erikseen pyydetty tuloste: 1€ (alv 10 %)
Schengen-todistus 10€ / henkilö
Reseptin uudistamispyynnön lähettäminen 1€ / lääkemääräys

Tule käymään

Kylätie 21
58900 Rantasalmi
Sijainti kartalla >

Olemme avoinna

Ma-pe klo: 9-17
La (3.6 – 4.8): Suljettu